Racó educatiu de l'Ibestat

Diagrama de caixa i bigots

Després de mesurar l’alçada dels 30 alumnes d'una classe de secundària, hem obtingut els resultats següents:

1,60 1,60 1,75 1,70 1,72
1,80 1,86 1,59 1,80 1,90
1,85 1,82 1,73 1,75 1,80
1,67 1,64 1,74 1,58 1,69
1,61 1,82 1,66 1,78 1,66
1,80 1,81 1,83 1,77 1,68

Si volem mostrar la distribució d'aquest conjunt de dades, un dels gràfics que podem utilitzar és el diagrama de caixa i bigots.

Per crear-lo cal ordenar de menor a major totes les dades. Primer cercam l'alçada mínima (és a dir, què  fa la persona més baixa de la classe) i la màxima (què  fa la persona més alta de la classe), calculam la mediana i els quartils (Q1 i Q3).

1,58 1,59 1,60 1,60 1,61
1,64 1,66 1,66 1,67 1,68
1,69 1,70 1,72 1,73 1,74
1,75 1,75 1,77 1,78 1,80
1,80 1,80 1,80 1,81 1,82
1,82 1,83 1,85 1,86 1,90

Alçada mínima = 1,58                                         Alçada màxima = 1,90

Aquestes dues dades són els extrems de la línia ("bigots") sobre la qual es dibuixa la "caixa dels percentils".

Q1= ordenats de menys a més els valors de la variable, el valor que deixa per sota el 25% de les observacions de menor valor. 1,66 en aquest cas
Q3= ordenats de menys a més els valors de la variable, el valor que supera el 75% de les observacions de la distribució. 1,80 en aquest cas

El resultat del diagrama s'hauria de semblar a aquest:

diagrama_caixa_horitzontal.png

O a aquest:

diagrama_caixa_vertical.png

Ara ja pots fer tu el teu propi diagrama de caixa i bigots.

Diagrama de caixa.pdf Imprimir l'exercici

Logo_conselleria
Logo Ibestat