Racó educatiu de l'Ibestat

 

Com se selecciona una mostra aleatòria?

Suposem que tenim una llista de mil alumnes d'un centre i que assignam un número entre 1 i 1.000 a cada estudiant, de manera que cap no tengui el mateix número. Com podem seleccionar 50 alumnes aleatòriament?

Una manera senzilla és recórrer a un generador de números aleatoris, que la majoria de calculadores porten incorporat (sol ser la tecla RND, random, "aleatori" en anglès).

Una altra possibilitat és acudir a un full de càlcul com l'EXCEL i, en aquest cas concret, emprar la funció Aleatori().

aleatorio_excel.png

En tots dos casos obtindrem un número aleatori comprès entre 0 i 1. Per convertir aquest número aleatori en un que estigui comprès entre 1 i 1.000, el podem multiplicar per mil, sumar-hi 1, i descartar els decimals. D'aquesta manera, podrem generar aleatòriament 50 números entre 1 i 1.000 i, un cop obtinguts, anar a la llista i mirar a quin alumne correspon cada número.

    Tornar

    Logo_conselleria
    Logo Ibestat