Torna

Institut per a l'Educació de la Primera Infància

(28/7/2020)  

PDF Instruccions per a l'organització i el funcionament dels centres de primer cicle d'educació infantil de titutlaritat pública i de la xarxa educativa complementària a la xarxa d'escoletes públiques de les Illes Balears per al curs 2020-2021
 (amb enllaços)

 

PDF Instruccions per a l'organització i el funcionament dels centres de primer cicle d'educació infantil de titutlaritat pública i de la xarxa educativa complementària a la xarxa d'escoletes públiques de les Illes Balears per al curs 2020-2021

 (signades)

 

PDF Orientacions pedagògiques per al 1r cicle d'educació infantil (pendent de correcció lingüística)

ASPECTES CURRICULARS, METODOLOGIA I ACOMPANYAMENT FAMILIAR AL PRIMER CICLE D’EDUCACIÓ INFANTIL. Curs 2020-2021

(14/7/2020) 

Editor de Text odt Plantilla orientativa Pla de contingència 1r cicle Infantil 20-21 (versió 2)  ACTUALITZAT

Editor de Text Plantilla orientativa Pla de contingència 1r cicle Infantil 20-21 (versió 2)

 

 FAQ - curs 2020-21 1r cicle d’educació infantil

 

(7/7/2020)  

Resolució conjunta del conseller d’Educació, Universitat i Recerca i de la consellera de Salut i Consum de 6 de juliol de 2020 per la qual s’aproven les mesures excepcionals de prevenció i contenció, coordinació i d’organització i funcionament per fer front a la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 per als centres educatius no universitaris de la comunitat autònoma de les Illes Balears per al curs 2020-2021

(2/7/2020)   novetat vermell.png

Resolució del conseller d’Educació, Universitat i Recerca de 25 de juny de 2020 per la qual es convoquen ajuts d’escolarització per als alumnes escolaritzats als centres d’educació infantil privats autoritzats de la xarxa educativa complementària a la xarxa d’escoletes públiques de les Illes Balears durant el curs 2020-2021

 

(22/6/2020) 

Publicat l'Acord del Consell de Govern de 19 de juny de 2020 pel qual s’aprova el Pla de Mesures Excepcionals de Prevenció, Contenció i Coordinació per Fer Front a la Crisi Sanitària Ocasionada per la COVID-19, una vegada superada la fase 3 del Pla per a la Transició cap a una Nova Normalitat.

 

(9/6/2020) 

Resolució del conseller d’Educació, Universitat i Recerca de 2 de juny de 2020 per la qual es convoquen ajuts a la xarxa d’escoles públiques de les Illes Balears per al sosteniment de les escoles públiques de primer cicle d’educació infantil; per al funcionament de serveis educatius d’atenció primerenca; per al funcionament d’activitats, serveis i programes per a l’enfortiment de les capacitats educatives de les famílies, i per als ajuts a l’escolarització dels infants de les famílies més vulnerables socialment, especialment de les famílies en risc d’exclusió social, corresponents a l’any 2020

 

(8/6/2020)  

Resolució del conseller d’Educació, Universitat i Recerca de 4 de juny de 2020 per la qual s’aprova el Protocol per a la fase 3 del procés de desescalada progressiva per als centres educatius no universitaris de la comunitat autònoma de les Illes Balears

(2/6/2020)

Resolució del conseller d’Educació, Universitat i Recerca de 21 de maig de 2020 per la qual s’aproven amb caràcter extraordinari les instruccions complementàries, a causa de l’epidèmia del COVID-19, per avaluar l’aprenentatge dels alumnes del primer cicle d’educació infantil a les Illes Balears per al curs 2019-2020 

(1/6/2020) 

Resolució del conseller d’Educació, Universitat i Recerca de 15 de maig de 2020 per la qual es convoquen, amb caràcter excepcional, els ajuts a la xarxa educativa complementària a la xarxa d’escoletes públiques de les Illes Balears per al sosteniment dels centres privats de primer cicle d’educació infantil que la constitueixen corresponents a l’any 2020

(1/6/2020)

Pàgina Web Resolució del conseller d’Educació, Universitat i Recerca de 24 d’abril de 2020 per la qual s’estableix el calendari escolar del curs 2020-2021 per als centres docents no universitaris de la comunitat autònoma de les Illes Balear.

PDF Calendari escolar curs 2020-2021 (resum)

(26/5/2020) 

Resolució del conseller d’Educació, Universitat i Recerca de 25 de maig de 2020 per la qual s’aprova el Protocol per a la fase 2 del procés de desescalada progressiva per als centres educatius no universitaris de la comunitat autònoma de les Illes Balears

 

FAQ 1r cicle d'Educació Infantil. Preguntes freqüents sobre el protocol de desescalada.

 

Plantilla Pla de retorn

(19/5/2020)

Xerrada dirigida als centres educatius: Acompanyament a les famílies sintonitzant des d’ una altra freqüència. Ponent: Rosa M. Pallisé

(14/5/2020) 

Inici del termini de sol·licituds del procés d'admissió de 0 a 3 anys

(14/5/2020)

Instruccions sobre els processos d’admissió i matriculació d’alumnes al 1r cicle d'infantil

(12/5/2020)

CALENDARI DEFINITIU del procés d'admissió i matriculació

(11/5/2020)

Grups de formació i supervisió de casos als EAP

(6/5/2020) NOTA DE PREMSA de 5 de maig de 2020:

Informació sobre els tràmits i els calendaris dels diferents processos d'escolarització

(4/05/2020)

Podeu descarregar el document elaborat pel Servei de Prevenció de Personal Docent sobre les pautes de neteja i desinfecció dels centres educatius, aquí o des de la pestanya "Estat d'alarma"

També teniu a la vostra disposició les pautes sobre l'ús de mascaretes i guants a la pertanya "Estat d'alarma"

(30/4/2020) 

Per realitzar properament el procés d'escolarització per al curs 2020-2021, recomanam a les famílies disposar d'usuari i contrassenya GestIB o estar registat a Cl@ve per poder identificar-se davant l'administració.

Si no disposau de cap dels dos sistemes podeu consultar els manuals a la pàgina web del servei d'escolarització

(22/4/2020)

Consideracions per a les famílies respecte el desconfinament dels infants.

PDF"Els infants poden sortir al carrer", autor: Vicens Arnaiz, psicòleg

(22/4/2020)

Xerrades pels EAP durant l'Estat d'alarma:

-3/4/2020 Paraules per l'educació. Ponent: Lola Villamor

-8/4/2020 Com afrontem els processos de pèrdua i dol: reflexions en temps de pandèmia per Covid-19. Ponent: Belen Calafell

-22/4/2020 Acompanyar els infants en els processos de pèrdua i dol. Ponent: Belen Calafell

(17/03/2020)

Teniu a la vostra disposició el llistat de centres de la Xarxa Educacitva Complementària que s'adhereixen al procés d'escolarització dels centres de la xarxa d'escoletes públiques.

(16/03/2020)

Amb motiu de la declaració d'alerta i les mesures aprovades pel Govern, posam a la vostra disposició el següent correu de contacte per a les vostres consultes:

institutprimerainfancia@gmail.com

(02/03/2020)

Pàgina Web Convocatòria d'ajuts d'escolarització per als alumnes del centres de la Xarxa complementària

(20/02/2020)

PDF Jornada cap a un model pedagògic d'EAP de les Illes Balears

 

*Podeu trobar els materials de la jornada a l'apartat de FORMACIÓ

(23/01/2020)

Curs:

PDF  Gestió de les EI dels municipis de la Part Forana de Mallorca (Grup CEP Palma)

PDF Gestió de les EI dels municipis de la Part Forana de Mallorca (Grup CEP Inca)

PDF Gestió de les EI dels municipis de la Part Forana de Mallorca (Grup CEP Manacor)

PDF Gestió de les EI i dels CEI de la xarxa educativa complementària de l'illa de Menorca

PDF Gestió de les EI i dels CEI de la xarxa educativa complementària d'Eivissa i Formentera

(17/12/19)

PDF Ús del GestIB als CEI de la xarxa educativa complementària i a les EI de Palma

 

(25/11/2019)

Pàgina Web Formació "Acompanyar l'infant i les famílies" (Inca)

(25/11/2019)

Pàgina Web Formació "Pla d'Igualtat als centres d'educació infantil 0-3 anys" (Menorca)

(19/11/2019)

PDF Recomanacions de NO assistència a centres educatius per processos infecciosos i risc de contagi

(23/10/2019)

PDF Publicada la Proposta de resolució de concessió d'ajuts a la xarxa d'escoles públiques

(9/9/2019)

PDFInstruccions EAP curs 2019-2020

(2/9/19)

PDFInstruccions dels centres de primer cicle d'educació infantil per al curs 2019-2020

(29/7/19)

Pàgina Web Decret 58/2019, de 26 de juliol, de modificació del Decret 60/2008, de 2 de maig, pel qual s’estableixen els requisits mínims dels centres de primer cicle d’educació infantil

Pàgina Web Guia per un correcte ús de les dades de caràcter personal en els centres educatius (Agencia Española de protección de datos)


Resum calendari escolar 2019-2020

Calendari Escolar 2019-2020 (Resolució)

 

Oferta educativa

Recull normativa