Torna

Procés unificat PL 2019

5. bases cat.png

5_punt.png Què és el procés unificat de policia local? Quins ajuntaments hi participen?

Els ajuntaments d’Alaró, Binissalem, Ciutadella de Menorca, Eivissa, es Castell, Felanitx, Ferreries, Inca, Manacor, Maó, Pollença, Sant Llorenç des Cardassar, Sant Lluís, Selva i Son Servera, acollint-se al que disposa el Decret llei 1/2017, han encarregat a l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, mitjançant un conveni, el desenvolupament d’un procés selectiu que unifiqui la convocatòria, l'aprovació de les bases i la seva gestió, tasca que realitzarà l'Escola Balear d'Administració Pública.

El Decret Llei 1/2017 permet als ajuntaments de les Illes Balears que tenguin places de la categoria de policia local vacants, dotades pressupostàriament i ocupades per personal funcionari interí, fer un procediment extraordinari per proveir-les pel sistema de concurs oposició, en un termini de tres anys, arran de la modificació del règim general dels funcionaris de carrera de les entitats locals a la Llei 7/1985, reguladora de les bases de règim local.

Clicau aquí PDF si voleu consultar el Decret llei 1/2017, de 13 de gener, de modificació de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears, i de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, i de mesures en matèria de coordinació de les policies locals de les Illes Balears. 

 

5_punt.png Bases del procés selectiu unificat de policia local 2019

En el Butlletí Oficial de les Illes Balears de dia 9 de maig de 2019 s'ha publicat la Resolució del director gerent de l’Escola Balear d’Administració Pública de 6 de maig de 2019 per la qual s’aproven la convocatòria, les bases, els temaris, els exercicis i el barem de mèrits i es designa el Tribunal Qualificador de les proves selectives del procés especial unificat per cobrir les places de la categoria de policia dels ajuntaments d’Alaró, Binissalem, Ciutadella de Menorca, Eivissa, es Castell, Felanitx, Ferreries, Inca, Manacor, Maó, Pollença, Sant Llorenç des Cardassar, Sant Lluís, Selva i Son Servera. Podeu consultar la publicació des d'aquí.