Torna

Procés unificat PL 2019

4_exercicis.png

4_punt.png Quins seran els exercicis?

El procés selectiu consta de dues fases: la fase d’oposició i la fase de concurs.

La puntuació total s’obté de la suma de les puntuacions en les dues fases. La puntuació de la fase d’oposició pot representar fins al 60 % de la puntuació màxima assolible en el procés selectiu. La fase de concurs pot representar fins a un 40 % del total de la puntuació màxima assolible en el procés selectiu.

 Les qualificacions i les llistes que es publiquin en relació amb aquest procediment inclouran el nom i llinatges i quatre xifres numèriques aleatòries del DNI.

4_punt.pngConsultau cada una de les fases en aquests enllaços:

oposicio.png  concurs.png

 

0_torna.png