Torna

Procés unificat PL 2019

Tornar al llistat de notícies

30/01/2020

30.1.2020: Publicació rectificació llistes 2a fase Maó

En data 30 de gener de 2020 es publiquen les llistes definitives de la segona fase del primer exercici de l'Ajuntament de Maó, per raó de la modificació produïda arran de l'estimació del recurs d'alçada interposat pel senyor Capó.

Arran d'aquest recurs s'anul·la la pregunta núm. 14 de la segona fase del primer exercici de l'Ajuntament de Maó per tractar-se d'una pregunta amb dues respostes correctes, supòsit contrari a les bases que regeixen aquest procés selectiu.

Les qualificacions definitives d'aquesta segona fase de l'Ajuntament de Maó són les següents:

Llistes definitives segona fase primer exercici Ajuntament de Maó