Torna

Procés unificat PL 2019

Tornar al llistat de notícies

24/10/2019

24.10.2019: Llista provisional de qualificacions corresponents al primer exercici

En data 24 d’octubre de 2019, es fan públiques les llistes provisionals de resultats corresponents al primer exercici, prova de coneixements, de les proves selectives del procés especial unificat per cobrir les places de la categoria de policia dels ajuntaments d’Alaró, Binissalem, Ciutadella de Menorca, Eivissa, es Castell, Felanitx, Ferreries, Inca, Manacor, Maó, Pollença, Sant Llorenç des Cardassar, Sant Lluís, Selva i Son Servera.

Podeu consultar la diligència de publicació.

Podeu consultar el resum de les notes per municipi en aquests enllaços:

 

Així mateix es publica la relació de qualificacions obtingudes per les persones aspirants per a cada un dels ajuntaments torns, corresponents a la fase 1 i fase 2 d’aquest exercici. Podeu consultar aquestes llistes en els enllaços següents:

 Primera fase

Segona fase

 

IMPORTANT: La valoració d’aquesta prova serà el resultat de la suma d’ambdues fases; la puntuació de cada fase suposarà el 50 % de la puntuació total de la prova. No se sumaran les dues fases si en una de les dues s’obté una puntuació inferior a 8 punts.

Les persones aspirants disposen de 3 dies hàbils, comptadors des de l’endemà la publicació dels resultats (del 25 al 29 d’octubre), per presentar en el Registre de l’EBAP les al·legacions que considerin oportunes o sol·licitar la revisió de l’exercici davant el Tribunal.

Les reclamacions que es registrin en qualsevol registre diferent de la seu de l’EBAP, s’han d’avançar degudament registrades a l’adreça de correu electrònic <formaciopolicial@ebap.caib.es>

En un proper comunicat es farà pública la data de revisió, en funció del número de sol·licituds presentades.