Torna

Procés unificat PL 2019

Tornar al llistat de notícies

18/09/2019

18.09.2019: Aclariment respecte temari (tema 14)

En el transcurs de la convocatòria s'ha produït una modificació normativa per la qual ha entrat en vigor el nou decret de coordinació de les policies locals de les Illes Balears (Decret 40/2019, de 24 de maig, pel qual s’aprova el Reglament marc de coordinació de les policies locals de les Illes Balears). Atès que s'han fet consultes respecte de quins de les dues normes entraran a l'examen us informam que:

Atès que la normativa vigent en el moment de finalització del termini per a la presentació de sol·licituds era el Decret 28/2015, de 30 d’abril, pel qual s’aprova el Reglament marc de coordinació de les policies locals de les Illes Balears, i així figurava a les bases de la convocatòria, serà aquesta la norma de referència per al primera fase del primer exercici.

En definitiva, el tema 14,El Decret 28/2015, de 30 d’abril, pel qual s’aprova el Reglament marc de coordinació de les policies locals de les Illes Balears. Ús de l’equip bàsic d’autodefensa i protecció. Uniformitat i equipament. Normes d’aparença externa, presentació i uniformitat, no ha sofert cap modificació.