Torna

Procés unificat PL 2019

Tornar al llistat de notícies

18/07/2019

18.07.2019: Publicació llistes definitives persones admeses i excloses

En el Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 99, de 18 de juliol de 2019 es publica la Resolució del director gerent de l’Escola Balear d’Administració Pública de 15 de juliol de 2019 per la qual s’aproven les llistes definitives de persones admeses i excloses, amb expressió de la causa de l’exclusió, del procés especial unificat per cobrir les places de la categoria de policia dels ajuntaments d’Alaró, Binissalem, Ciutadella de Menorca, Eivissa, es Castell, Felanitx, Ferreries, Inca, Manacor, Maó, Pollença, Sant Llorenç des Cardassar, Sant Lluís, Selva i Son Servera, amb indicació dels llocs i de les dates de realització del primer exercici.

Podeu consultar la publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears en aquest enllaç.

Els exàmens seran els dies 19, 20, 21 i 22 d'octubre de 2019.

Amb una antelació mínima de 15 dies naturals abans de cada prova, es publicaran la distribució d'aules i les hores en el tauler d'anuncis i en la pàgina web de l'EBAP (http://oposicionsPL2019.caib.es), i en les pàgines web dels ajuntaments d'Alaró (www.ajalaro.net), Binissalem (www.ajbinissalem.net), Ciutadella de Menorca (www.ajciutadella.org), Eivissa (www.eivissa.es), es Castell (www.aj-escastell.org/), Felanitx (felanitx.org), Ferreries (www.ajferreries.org), Inca (incaciutat.com), Manacor (www.manacor.org), Maó (www.ajmao.org), Pollença (www.ajpollenca.net), Sant Llorenç des Cardassar (www.santllorenc.cat), Sant Lluís (www.ajsantlluis.org), Selva (www.ajselva.net) i Son Servera (www.sonservera.es).