Torna

Procés unificat PL 2019

Tornar al llistat de notícies

10/09/2019

10.09.2019: Publicació de les dates i els torns del primer exerci de les proves selectives de policia local

En data 10 de setembre es fa públic el calendari i els torns per a les persones aspirants convocades als exercicis de les proves selectives del procés especial unificat per cobrir places de la categoria de policia.

Els exercicis es duran a terme, en diferents torns, els dies 19 i 20 d’octubre a la UIB i a les extensions universitàries de la UIB de Menorca i d’Eivissa, i els dies 21 i 22 d’octubre a l’EBAP segons la següent distribució:

La prova de la primera fase del primer exercici, comuna per a totes les persones aspirants es farà el dissabte, dia 19 d’octubre, a les 9 hores a la UIB i a les extensions universitàries de la UIB de Menorca i d’Eivissa.

 

La segona fase del primer exercici, corresponent a cada un dels municipis es duran a terme segons la següent distribució:

 

DISSABTE, 19 D’OCTUBRE A UIB I EXTENSIONS UNIVERSITÀRIES

Ajuntament de Binissalem: dissabte dia 19 d’octubre, a les 12.00 h

Ajuntament de Sant Lluis: dissabte dia 19 d’octubre, a les 12.00 h

Ajuntament d’Eivissa: dissabte dia 19 d’octubre, a les 12.00 h

Ajuntament de Felanitx: dissabte dia 19 d’octubre, a les 16.00 h

Ajuntament de Ciutadella: dissabte dia 19 d’octubre, a les 16.00 h

 

DIUMENGE 20 D’OCTUBRE A UIB I EXTENSIONS UNIVERSITÀRIES

Ajuntament de Son Servera: diumenge dia 20 d’octubre, a les 9.00 h

Ajuntament de Maó: diumenge dia 20 d’octubre, a les 9.00 h

Ajuntament de Manacor: diumenge dia 20 d’octubre, a les 12.00 h

Ajuntament de Ferreries: diumenge dia 20 d’octubre, a les 12.00 h

Ajuntament des Castell: diumenge dia 20 d’octubre, a les 16.00 h

 

DILLUNS 21 D’OCTUBRE A l’EBAP

Ajuntament d’Inca: dilluns dia 21 d’octubre, a les 9 hores

Ajuntament de Sant Llorenç: dilluns dia 21 d’octubre, a les 12 hores

Ajuntament de Pollença: dilluns dia 21 d’octubre, a les 16 hores

 

DIMARTS 22 D’OCTUBRE A l’EBAP

Ajuntament de Selva: dimarts dia 22 d’octubre, a les 9 hores

Ajuntament d’Alaró: dimarts dia 22 d’octubre, a les 12 hores

 

Seguidament s'insereix un quadre resum de les datesi hores dels exàmens.

 

DISSABTE, 19 D’OCTUBRE A UIB I EXTENSIONS UNIVERSITÀRIES

HORARI

MALLORCA MENORCA EIVISSA
De 9 a 11 hores Examen 1a fase Examen 1a fase Examen 1a fase
De 12 a 14 hores BINISSALEM SANT LLUÍS EIVISSA
De 16 a 18 hores FELANITX CIUTADELLA  

 

DIUMENGE 20 D’OCTUBRE A UIB I EXTENSIONS UNIVERSITÀRIES

HORARI

MALLORCA MENORCA EIVISSA
De 9 a 11 hores SON SERVERA MAÓ  
De 12 a 14 hores MANACOR FERRERIES  
De 16 a 18 hores   ES CASTELL  

 

DILLUNS 21 D’OCTUBRE A l’EBAP

HORARI

MALLORCA MENORCA EIVISSA
De 9 a 11 hores INCA    
De 12 a 14 hores SANT LLORENÇ    
De 16 a 18 hores POLLENÇA    

 

DIMARTS 22 D’OCTUBRE A l’EBAP

HORARI

MALLORCA MENORCA EIVISSA
De 9 a 11 hores SELVA    
De 12 a 14 hores  ALARÓ    

 

D’altra banda, es recorda que les persones que optin a les places d’una illa i, per causes justificades, vulguin fer algun dels exercicis a una altra illa, ho hauran de comunicar a l’EBAP amb una anticipació mínima de deu dies respecte de la data de l’exercici, o amb la màxima anticipació possible quan es motivi una causa sobrevinguda que impossibiliti comunicar-ho amb l’anticipació indicada.

En un proper comunicat es publicarà la distribució de persones aspirants per aula i informació addicional que sigui d'interès.