Torna

Junta Consultiva de Contractació Administrativa

Secretaria

La secretària de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa és la senyora Flor Espinar Maat.