Torna

Junta Consultiva de Contractació Administrativa

Models de documents

A continuació trobareu els models de documents més freqüents que es poden presentar per a qualsevol licitació:

  • Document Europeu Únic de Contractació (en castellà) PDF pdf
  • Declaració responsable    Editor de Text word
  • Model d'aval     Editor de Text word
  • Model d'aval futura UTE    Editor de Text word
  • Model de certificat d'assegurança de caució    Editor de Text word
  • Model de certificat d'assegurança de caució futura UTE    Editor de Text word