Torna

Junta Consultiva de Contractació Administrativa

Ple

Presidenta

Sra. Catalina Cladera i Crespí

Vicepresident primer

Sr. José Luis Gil Martín

Vicepresidenta segona

Sra. Maria Begoña Morey Aguirre

Vocals

Secretari general de la Conselleria d'Innovació, Recerca i Turisme:

Sr. Josep Mallol Vicens

Secretària general de la Conselleria de Presidència:

Sra. Teresa Suárez Genovart

Secretari general de la Conselleria d'Educació i Universitat:

Sr. Francisco Javier Gálvez Capellá

Secretària general de la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació:

Sra. Isabel Eugenia Nora del Castillo

Secretària general de la Conselleria de Salut:

Sra. Guadalupe Pulido Román

Secretari general de la Conselleria de Treball, Comerç i Indústria:

Sr. Jaume Colom Adrover

Secretària general de la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca:

Sra. Catalina Inés Perelló i Carbonell

Secretària general de la Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat

Sra. Núria Collado Edo

Secretari general de la Conselleria de Cultura, Participació i Esports:

Sr. Guillem Joan Fullana Daviu

Intervenció General:

Sr. Joan Martí Cerdà

Suplents: Srs. Josep Amengual Antich, Apol·lònia Andreu Mestre, Bartomeu Matas Martorell

Direcció de l'Advocacia:

Sra. Lourdes Aguiló Bennàssar

Suplent: Sr. José Ramón Ahicart Sanjosé

Representant de les organitzacions empresarials:

Titulars: Srs. Francisco Simó Lladó, Antonio Fuster Miró (CAEB)

Suplents: Srs. Francisca Alba Ramón, Juan Amer Cirer (CAEB)

Titular: Sr. Francisco Javier Serra Badia (PYME)

 

Secretària

Sra. Flor Espinar Maat