Torna

Junta Consultiva de Contractació Administrativa

Comissió de Classificació Empresarial

President

Sr. José Luis Gil Martín

Vicepresidenta

Sra. Maria Begoña Morey Aguirre

Vocals

Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca:

Titular: Sr. José Morell Fernández

Suplent: Sr. Antonio Bernat Homar

Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat:

Titular: Sra. Nerea Uriarte Eceiza

Suplent: Sr. Oscar Canalis Hernández 

Conselleria d'Educació i Universitat:

Titular: Sr. Pedro J. Moyano Marín

Suplent: Sra. Francisca Martí Ballesteros

Conselleria de Salut:

Titular: Sra. Maria Eugènia Estelrich Soler

Suplent: Sr. José Manuel Busquets Sánchez

Conselleria d'Hisenda i Administracions Públiques:

Titular: Sra. Cristina Bou Barceló

Suplent: Sr. Juan Carlos Pons Morey

Conselleria de Treball, Comerç i Indústria:

Titular: Sr. Facundo Abramo Carrà

Suplent: Sra. Ana Isabel Quintana Carrillo

Intervenció General:

Titular: Sra. Teresa Moreo Marroig

Suplent: Sra. Mª Jesús Useleti Garau, Rosa Maria Marí Torres

Direcció de l'Advocacia:

Titular: Sr. Ramón Rosselló Lozano

Suplent: Sr. José Ramón Ahicart Sanjosé

Representants de les organitzacions empresarials:

Titular: Sr. Sergio Bertrán Damián (CAEB)

Suplents: Srs. Francisco Simó Lladó, Francisca Alba Ramón, Felipe de Luis Oliver, Antonio Fuster Miró (CAEB)

Titular: Sr. Antonio Mas Romaguera (PIME)

Suplent: Sr. Francisco Torrens Cabello (PIME) 

 

Secretària

Sra. Flor Espinar Maat