Torna

Junta Consultiva de Contractació Administrativa

Memòria

 

Les memòries més recents de l'activitat contractual del Govern de les Illes Balears que ha editat la Junta Consultiva de Contractació Administrativa són les següents:

 

Memòria de l'any 2005

Memòria de l'any 2006  

Memòria de l'any 2007

Memòria de l'any 2008

Memòria de l'any 2009

Memòria de l'any 2010

Memòria de l'any 2011

Memòria de l'any 2012

Memòria de l'any 2013

Memòria de l'any 2014

Memòria de l'any 2015

Memòria de l'any 2016

Memòria de l'any 2017

Memòria de l'any 2018