Institut de recerca i formació agrària i pesquera (IRFAP)

 

Producció Lletera

L'any 2011 l'Institut de Recerca i Formació Agrària i Pesquera (IRFAP) inicia una nova línia d'investigació de races autòctones amb l'objectiu d'afavorir tant la millora de les races autòctones ramaderes de les Illes Balears com la caracterització i la normalització dels productes que en deriven.

Els projectes de recerca integrats en aquesta àrea han de permetre:

 • Generar informació zootècnica de les races autòctones balears.
 • Afavorir la conservació, la millora i el foment de les races ramaderes autòctones.
 • Avaluar i caracteritzar els sistemes productius en què s'exploten races autòctones balears a fi d'adoptar estratègies productives que permetin donar valor i optimitzar tant les races autòctones com els seus productes.
 • Promoure l'ús de les races autòctones ramaderes en sistemes productius que afavoreixin la sostenibilitat i que vetllin pel manteniment adequat d'un equilibri socioeconòmic, cultural i mediambiental (per exemple, sistemes de producció extensius i semiintensius, ramaderia ecològica, etc).

Per al desenvolupament d'aquesta àrea és imprescindible la col·laboració de l'Institut de Biologia Animal de Balears, S.A. (IBABSA), en concret la Unitat de Races Autòctones, que és l'encarregada de l'elaboració i el desenvolupament dels programes de conservació, millora i foment del patrimoni zoogenètic que es duen a terme a les Illes Balears.

RACES AUTÒCTONES

 

Grup de Races Autòctones de l'IRFAP:

 • Vanesa Castillo López, doctora en producció animal i llicenciada en veterinària. Investigadora. 

Departament de Producció Animal. Unitat de Races Autòctones IBABSA

 • Àgueda Pons Barro, llicenciada en veterinària. Tècnica de producció. Cap de la Unitat de Races Autòctones. 
 • Jaume Jaume Sureda, enginyer agrònom. Tècnic de producció del Programa de Conservació, Millora i Foment del Porc Negre Mallorquí.
 • Sebastià Joy Torrens, enginyer agrònom. Tècnic de producció i gestió de dades dels llibres genealògics, nuclis de control i caracterització. 
 • Toni Roca Comella, llicenciat en veterinària. Tècnic de producció. Responsable dels programes de conservació, millora i foment de les races autòctones de Menorca (ovella menorquina, gallina menorquina). 

 

Col·laboradors:

 • Tècnics de les associacions de criadors de les races autòctones de Balears:
 • Mercè Tobaruela Arbona (ovella roja, cabra mallorquina, gallina mallorquina).
 • Maria Antònia Espinosa Moreno (ovella mallorquina). 
 • Bartomeu Palou Aguiló (ovella mallorquina).
 • Biel Puigserver Gil de Sola (boví mallorquí). 
 • Miquel Torrens Escalas i Silvia Giménez (ase balear) 

 

Publicacions:

 

 

Webs d'interés: