Torna

Programa de Producció Vegetal

Cultius herbacis extensius 

 

Es fan diferents experiments en cereals, llegums i farratgeres. Algunes experiències es basen en la comparació de diferents varietats de blat, ordi, triticale i pèsols, i també es fan assajos en farratgeres: trèvol soterrani, cafè bord i ordi mallorquí, margall mallorquí, sorgo en secà i, finalment, enclova en secà.

 

RESULTATS

 

Resultats extensius 2015-2016

Comportament de  varietats de blat tradicional en cultiu ecològic (2015-2016)

------------

  Assaig de la influència del tractamen de l'orobanque en el cultiu de favó.

------------

Resultats extensius 2009-2016

------------

Resultats extensius 2014-2015

Resultats extensius 2013-2014

Resultats extensius 2012-2013

Resultats extensius 2011-2012

------------

Resultats d'estudi d'avaluació de varietats d'ordi

Caracterització de varietats autòctones d'extensius de les Illes Balears