Projecte de rehabilitació de la infraestructura hídrica per al consum humà al Parc Nacional de Cabrera

Entitat que presenta el projecte:

Govern de les Illes Balears

Territori:

Palma (Mallorca)

Import concedit:

70.000 €

Any de convocatòria:

2016

Descripció del projecte:

Rehabilitació del forjat del dipòsit amb fibra de carboni o materials similars amb la finalitat de garantir la restitució de l’acer perdut per la corrosió.

Finalitat:

Protecció, preservació, modernització i recuperació del medi natural, rural, agrari i marí.