Torna

ESTADÍSTIQUES

EVOLUCIÓ DE LA LIQUIDACIÓ 2002-2018 (P)

economia cuadrado.PNG

I. PRESSUPOST CONSOLIDAT

A. Ingressos

B. Despeses

C. Estructura de finançament

D. Principals magnituds pressupostàries

II. ADMINISTRACIÓ GENERAL DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS

A. Ingressos

B. Despeses

C. Principals magnituts pressupostàries

III. AGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE LES ILLES BALEARS

A. Ingressos

B. Despeses

C. Principals magnituts pressupostàries

IV. SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

A. Ingressos

B. Despeses

C. Principals magnituts pressupostàries

 

 

Informació actualitzada: febrer 2019
Pròxima actualització: juny 2019

 

 

Fonts: Intervenció General de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, Direcció General de Pressuposts i Finançament, Intervenció General de l'Administració de l'Estat (IGAE) i Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques