Torna

ESTADÍSTIQUES

EXECUCIÓ PRESSUPOST 2019

Presup cuadrado.PNG

Execució mensual
Sèrie d ingressos i despeses 2010-2019

 

Darrera actualització: octubre 2019 (execució del pressupost juliol 2019)
Pròxima actualització: octubre 2019 (execució del pressupost agost 2019)


 

 

Fonts: Intervenció General de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, Direcció General de Pressuposts i Finançament, Intervenció General de l'Administració de l'Estat (IGAE) i Ministeri d'Hisenda.