Torna

ESTADÍSTIQUES

LIQUIDACIÓ PRESSUPOST 2009

Presup cuadrado.PNG

I. PRESSUPOST CONSOLIDAT

      1. PRINCIPALS MAGNITUDS PRESSUPOSTÀRIES

      2. INGRESSOS

              A. Estructura de finançament

              B. Estructura orgànica

              C. Estructura econòmica

      3. DESPESES

              A. Estructura orgànica

              B. Estructura funcional o per programes

              C. Estructura econòmica i estat d execució del pressupost

II. ADMINISTRACIÓ GENERAL DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS

1. INGRESSOS

A. Relació de partides del pressupost dels ingressos

B. Estructura orgànica i estat d execució del pressupost

C. Estructura econòmica i estat d execució del pressupost

2. DESPESES

A. Relació de partides del pressupost de despeses

B. Estructura orgànica i estat d execució del pressupost

C. Estructura funcional o per programes i estat d execució del pressupost

D. Estructura econòmica i estat d execució del pressupost

III. AGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE LES ILLES BALEARS

1. INGRESSOS

A. Relació de partides del pressupost dels ingressos

B. Estructura orgànica i estat d execució del pressupost

C. Estructura econòmica i estat d execució del pressupost

2. DESPESES

A. Relació de partides del pressupost de les despeses

B. Estructura orgànica i esta d execució del pressupost

C. Estructura funcional o per programes i estat d execució del pressupost

D. Estructura econòmica i estat d execució del pressupost

IV. SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

1. INGRESSOS

A. Relació de partides del pressupost dels ingressos

B. Estructura orgànica i estat d execució del pressupost

C. Estructura econòmica i estat d execució del pressupost

2. DESPESES

A. Relació de partides del pressupost de les despeses

B. Estructura orgànica i estat d execució del pressupost

C. Estructura funcional o per programes i estat d execució del pressupost

D. Estructura econòmica i estat d execució de pressupost

 

 

Informació actualitzada: febrer 2015

 

 

Fonts: Intervenció General de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, Direcció General de Pressuposts i Finançament, Intervenció General de l'Administració de l'Estat (IGAE) i Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques