Torna

ESTADÍSTIQUES

EXECUCIÓ PRESSUPOST 2020

Presup cuadrado.PNG

Execució mensual


Sèrie d'ingressos i despeses 2010-2020

 

Darrera actualització: març 2021 (execució del pressupost desembre 2020)


 

 

Fonts: Intervenció General de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, Direcció General de Pressuposts i Finançament, Intervenció General de l'Administració de l'Estat (IGAE) i Ministeri d'Hisenda.