Torna

ESTADÍSTIQUES

EXECUCIÓ PRESSUPOST 2013

Presup cuadrado.PNG

MENSUAL

 

 

 

Informació actualitzada: agost 2014

 

  

Fonts: Intervenció General de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, Direcció General de Pressuposts i Finançament, Intervenció General de l'Administració de l'Estat (IGAE) i Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques