Torna

ESTADÍSTIQUES

EXECUCIÓ PRESSUPOST 2021

Presup cuadrado.PNG

Execució mensual


Sèrie d ingressos i despeses 2010-2021

 

Darrera actualització: setembre 2021 (execució del pressupost juny 2021)
Pròxima actualització: octubre 2021 (execució del pressupost juliol 2021)

Fonts: Intervenció General de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, Direcció General de Pressuposts i Finançament, Intervenció General de l'Administració de l'Estat (IGAE) i Ministeri d'Hisenda.