Torna

ESTADÍSTIQUES

EXECUCIÓ PRESSUPOST 2021

Presup cuadrado.PNG

Execució mensual


Sèrie d ingressos i despeses 2010-2021

 

Darrera actualització: abril 2022 (execució del pressupost desembre 2021)

Fonts: Intervenció General de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, Direcció General de Pressuposts i Finançament, Intervenció General de l'Administració de l'Estat (IGAE) i Ministeri d'Hisenda.