Torna

Certificació Energètica d'Edificis

Què es la certificació energètica?

La qualificació d'eficiència energètica és el resultat del càlcul del consum d'energia necessari per satisfer la demanda energètica de l'edifici en condicions normals de funcionament i d'ocupació. Classifica els edificis dins d'una escala de set lletres, on la lletra G correspon a l'edifici menys eficient i la lletra A a l'edifici més eficient segons el consum d'energia i les emissions de CO2 comparades amb un edifici base de similar tipologia i localització.

La certificació d'eficiència energètica és el procés pel qual s'atorga una qualificació d'eficiència energètica a un edifici en forma de certificat d'eficiència energètica. També comprèn el tràmit administratiu pel qual es valida el certificat i s'inscriu al Registre de certificats d'eficiència energètica d'edificis de Balears. La certificació energètica dels edificis es pot dur a terme fent servir una de les  opcions següents:

• Procediment general de iniciativa pública: la certificació es pot dur a terme mitjançant el programa informàtic herramienta unificada LIDER-CALENER (HULC). Aquest programa és gratuït i forma part dels documents reconeguts de la Certificació Energètica d'Edificis a Espanya.

• Procediment general de iniciativa privada: la certificació es pot dur a terme mitjançant els programes informàtics CYPETHERM HE Plus i SG SAVE. Aquests programes formen part dels documents reconeguts de la Certificació Energètica d'Edificis a Espanya.

• Procediments simplificats de iniciativa pública: la certificació es pot dur a terme mitjançant els programes informàtics CE3 i CE3X. Aquests programes són gratuïts i formen part dels documents reconeguts de la Certificació Energètica d'Edificis a Espanya.

• Procediments simplificats de iniciativa privada: la certificació es pot dur a terme mitjançant els programes informàtics complemento CE3X i CERMA. Aquests programes formen part dels documents reconeguts de la Certificació Energètica d'Edificis a Espanya.

Accés als arxius d'instal·lació dels programes reconeguts