Torna

Certificació Energètica d'Edificis

Què es la certificació energètica?

La qualificació d'eficiència energètica és el resultat del càlcul del consum d'energia necessari per satisfer la demanda energètica de l'edifici en condicions normals de funcionament i d'ocupació. Classifica els edificis dins d'una escala de set lletres, on la lletra G correspon a l'edifici menys eficient i la lletra A a l'edifici més eficient segons el consum d'energia i les emissions de CO2 comparades amb un edifici base de similar tipologia i localització.

La certificació d'eficiència energètica és el procés pel qual s'atorga una qualificació d'eficiència energètica a un edifici en forma de certificat d'eficiència energètica. També comprèn el tràmit administratiu pel qual es valida el certificat i s'inscriu al Registre de certificats d'eficiència energètica d'edificis de Balears. La certificació energètica dels edificis es pot dur a terme fent servir una de les  opcions següents:

• Opció general: la certificació es pot dur a terme mitjançant el programa informàtic Calener-VYP en el cas d'habitatges i edificis destinats a petit i mitjà terciari, o Calener-GT en el cas d'edificis del sector Gran Terciari. Ambdós programes són gratuïts i formen part dels documents reconeguts de la Certificació Energètica d'Edificis a Espanya.


• Opció simplificada: per a edificis de nova construcció es pot utilitzar el CES,mentre que per edificis de nova construcció residencials es pot utilitzar el CERMA. Per al cas d'edificis existents es pot fer servir el procediment simplificat CE3 o el CE3X.

Accés als arxius d'instal•lació dels programes Calener: