Torna

Certificació Energètica d'Edificis

Consulta pública de certificats registrats

 

En compliment de la Disposició transitòria tercera de l'RD 235/2013, de 5 d'abril, s'habilita el registre dels certificats d' eficiència energètica dels edificis de les Illes Balears , per tal que els ciutadans puguin accedir a aquesta informació.

 

Accediu al Registre