Torna

Certificació Energètica d'Edificis

Introducció

Al BOE del 13 d'abril de 2013 es va publicar el Reial Decret 235/2013, de 5 de Abril, pel qual s'aprova el procediment bàsic per a la certificació de l'eficiència energètica dels edificis, que ve de la transposició de la Directiva 2002/91/CE, posteriorment modificada per la Directiva 2010/31/UE, relativa a l'eficiència energètica dels edificis.

Aquest Reial Decret estableix el procediment bàsic que ha de complir la metodologia de càlcul de la qualificació d'eficiència energètica, amb el que s'inicia el procés de certificació, considerant aquells factors que més incidència tenen en el consum d'energia. És d'aplicació als edificis de nova construcció i als edificis existents que es venguin o es lloguin. A més imposa l'obligació d'entregar als compradors dels habitatges o a les persones que els lloguin un certificat d'eficiència energètica que els permeti conèixer les característiques de l'edifici per poder avaluar i comparar abans de la venda o l'arrendament.

Per qualsevol consulta us podeu adreçar a l'adreça: certificacio@energia.caib.es

Recentment s'ha publicat una Resolució conjunta dels Ministeris d'Indústria, Energia i Turisme i de Foment, per la qual es modifica el procediment per a la Certificacio energètica dels edificis Enllaç nota informativa del Ministeri