avisoCookies

Visualització del menú

Selector d'idioma

caes
|


Visualització del menú

Persona usant una calculadora

Cerques informació tributària?

Cerques informació tributària?

Enllaços d'interès

Ruta de navegació

Com puc trobar informació tributària?

L’Agència Tributària de les Illes Balears (ATIB) té com a principals objectius reduir la pressió fiscal indirecta dels contribuents i potenciar la lluita contra el frau fiscal, amb especial atenció al servei a la ciutadania i a la implantació de les noves tecnologies en l’àmbit tributari.

La seva gestió està fonamentada en els principis d’objectivitat, eficàcia, eficiència i transparència, amb una estructura organitzativa àgil, flexible i de qualitat, que respon a les necessitats dels ciutadans, estimulant-los en el compliment de les seves obligacions fiscals i fent efectius tots els seus drets i garanties.

Descripcio Opcio Text

Cerques informació tributària?

El Govern de les Illes Balears ha aprovat noves mesures fiscals i ha ampliat les que ja estaven en aplicació per ajudar a afrontar l’actual situació d’inflació i possibilitar un major poder adquisitiu als ciutadans i ciutadanes de les Illes Balears.

En relació amb les mesures lligades al tram autonòmic de l’IRPF, cal destacar el següent:

 • Augmenta un 10 % la despesa màxima deduïble de les deduccions autonòmiques. Deduccions més grans que ajudaran a reportar més poder adquisitiu a les persones beneficiàries.
 • S’amplien els límits d’ingressos per acollir-se a les deduccions autonòmiques per tal que més contribuents se’n puguin beneficiar:

* El llindar màxim per família (declaració conjunta) passa a 52.800 € (abans oscil·lava entre 25.000 € i 48.000 €).
* En declaració individual, passa a 33.000 € en totes les deduccions (abans estava entre 12.500 € i 30.000 €).

Creació denoves deduccions autonòmiques: 

 • Hipoteques variables: en la línia d’establir mesures que ajudin a suportar les pujades dels tipus d’interès, s’estableix una nova deducció en el tram autonòmic de l’IRPF en el cost d’hipoteques variables per a ciutadans que han sofert la pujada d’interessos i no poden aplicar la deducció estatal, per un import màxim de 250 €.
 • Subvencions i ajuts concedits per la CAIB: s’estableix una deducció a les subvencions i els ajuts concedits per la CAIB durant el 2023 per pal·liar l’impacte de la inflació, de manera que l’import concedit per aquest concepte no tengui efecte en el tram autonòmic de l’IRPF.

Increment de les deduccions autonòmiques vigents: 

 • Deducció de fins a 660 € per motius de conciliació del 40 % de despeses d’escoletes, centres d’educació infantil, menjador o extraescolars per a fills menors de 6 anys.
 • Deducció de fins a 1.760 € per cursar estudis universitaris o de grau superior fora de l’illa de residència habitual.
 • Deducció per compra de llibres de text de fins a 220 € per fill.
 • Deducció de fins a 110 € per despeses d’aprenentatge d’idiomes estrangers.
 • Deducció màxima de 440 € per despeses de lloguer d’habitatge per trasllat temporal de residència a una altra illa de l’arxipèlag.
 • Deducció de 440 € per lloguer d’habitatge habitual per a determinats col·lectius: menors de 36 anys, persones amb discapacitat i famílies nombroses.
 • Deducció del 50 % d’inversions per millora de la sostenibilitat de l’habitatge habitual, fins a una base màxima de 10.000 €.
 • Deducció màxima de 440 € per despeses d’assegurances que cobreixin l’impagament de lloguers d’habitatge.
 • Deducció de 6.600 € per inversió en adquisició d’empreses de nova creació.
 • Deducció de 13.200 € per inversió en societats amb participació de centres de recerca o universitats.
 • Deducció de fins a 165 € per a persones amb discapacitat física, psíquica o sensorial.
 • Deducció per donacions a entitats del tercer sector del 25 % sobre una base màxima de 165 €.
 • Deducció de fins a 660 € per donacions relatives a mecenatge esportiu, cultural, científic...
 • Deducció del 25 % per donacions a determinades entitats destinades a R+D+I.
 • Deducció del 25 % per donacions en mecenatge cultural, científic i tecnològic per als casos de projectes o activitats culturals organitzats per la CAIB i els seus ens públics.
 • Deducció del 15 % per donacions a entitats de foment de la llengua catalana.

Si vols més informació sobre mesures fiscals incloses en la Llei de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l’any 2023, consulta-la aquí.

Línea separadora


Publicador de continguts

Ajudes i tràmits

Línea separadora


contingutRelacionat_header_destacados

CONTINGUT RELACIONAT

Publicador de continguts

Línea separadora


Contacte informació tributària

Línea separadora


Publicador de continguts

Et pot interessar
Gràfiques en un ordinador portàtil Conselleria d'Economia, Hisenda i Innovació
Infografia amb gràfiques i monedes Economia i hisenda
Logotip de l'agencia en negre sobre un fons vermell Agència Tributària de les Illes Balears (ATIB)
Imatge difuminada amb monedes apilades i la bandera de la Comunitat Europea Vols accedir als fons europeus?

Publicador de continguts


comparteix

Comparteix​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​