El Comitè Europeu de les Regions és l'assemblea política que dona veu als ens locals i regionals en el procés d'elaboració de les polítiques i la legislació de la UE.

Els tractats obliguen la Comissió, el Parlament i el Consell a consultar el Comitè Europeu de les Regions (CdR) sobre les noves propostes que es formulen en àmbits de repercussió local i regional.

El CdR està compost per 350 membres dels 28 països de la UE i els seus treballs s'organitzen en sis comissions. Aquestes comissions examinen i debaten les propostes a fi d'elaborar dictàmens sobre qüestions d'importància clau. Aquests dictàmens després es voten en les sessions plenàries i configuren l'opinió oficial del CdR.

El dia 9 d'octubre de 2015 per decisió del Consell UE va ser nomenada la presidenta del Govern de les Illes Balears, Francina Armengol, membre titular del CdR. Després de les eleccions del maig de 2019, amb la conformació del nou Govern, continua, com a membre titular, la presidenta del Govern de les Illes Balears i, com a membre suplent, va ser nomenat el director general de Relacions Exteriors, Antoni Vicens i Vicens.

 

Enllaç a la pàgina web del Comitè de les Regions:
www.cor.europa.eu