DECLARACIÓ D'INSULARITAT ADOPTADA DURANT LA XXIV TROBADA D'ECONOMIA APLICADA

Les illes pateixen una combinació de desavantatges estructurals múltiples i permanents, tals com una dimensió reduïda, una discontinuïtat territorial, connectivitat limitada amb dependència del transport aeri i marítim, de les energies i les TIC, a més de disposar d’uns recursos naturals precaris i un entorn altament vulnerable.

Hi ha una clara vulnerabilitat de les illes, des del punt de vista socioeconòmic i mediambiental, pel fet que es troben a la primera línia del canvi climàtic. Altres desavantatges a senyalar són les relacionades amb la dependència del transport aeri i marítim, o les derivades de la doble i triple insularitat.

És per això que, des de les Illes Balears, s’ha sol·licitat l’aplicació de l’article 174 del Tractat de Funcionament de la UE, el qual estableix que les illes requereixen una atenció especial, així com el llançament d’un Pacte d’Illes i una agenda insular europea.

XXIV Trobada d’Economia Aplicada (ALDE)

Les Trobades d'Economia Aplicada, promogudes per l'Associació Lliure d'Economia (ALdE) i Applied Economic Analysis (AEA) es duen celebrant des de l'any 1998. S’hi debaten treballs de recerca d'anàlisi econòmica aplicada, a través d’un fòrum obert, participatiu i integrador. 

Amb motiu de la XXIV Trobada d'Economia Aplicada que va tenir lloc a Palma (Mallorca), els assistents (Annex I) van donar el seu suport a la següent declaració en favor d'una major governança multinivell per a les illes, després d'observar com el Govern de les Illes Balears va sumant aliances i intenta avançar en l’estratègia insular.

Declaració d’insularitat

L’objectiu principal de la declaració sobre insularitat amb el motiu de la XXIV Trobada d’Economia Aplicada és donar suport a l’agenda insular del Govern de les Illes Balears.

Els signataris de la declaració desitgen una millor implementació, avaluació i governança de les polítiques públiques a les illes. Concretament, volen demostrar la necessitat d’anàlisi i avaluació socioeconòmica de la problemàtica insular a Balears, així com també a altres regions insulars europees; anàlisi que, posteriorment, permetrà el disseny de polítiques públiques que tenguin en compte les particularitats territorials.

Així mateix, manifesten la necessitat de creació d’una estadística territorialitzada que permeti l’estudi dels desafiaments insulars i la importància de disposar d’estudis que millorin la governança de les polítiques públiques sectorials a tots els nivells de govern.

PDF Pots consultar la declaració i el llistat de signants aquí.