Torna

Servei de Qualitat Agroalimentària

Pebre bord de Mallorca

En aplicació del Reglament (CE) 1151/2012 del Parlament Europeu i del Consell, de 21 de novembre de 2012, sobre règims de qualitat dels productes agrícoles i alimentaris, i el Reial Decret 1335/2011, de 3 d’octubre, pel qual es regula el procediment per a la tramitació de les sol·licituds d’inscripció de les denominacions d’origen protegides i de les indicacions geogràfiques protegides al registre comunitari i l’oposició a elles, s’ha tramitat aquesta Denominació d’Origen Protegida “Pebre Bord de Mallorca/Pimentón de Mallorca”.

Va esser aprovada i inscrita en el Registre de Denominacions d’Origen Protegida i d’Indicacions Geogràfiques Protegides, mitjançant el Reglament d’Execució (UE) 2020/1393, de la Comissió de 29 de setembre de 2020.

Documents: