Torna

Servei de Qualitat Agroalimentària

Pebre bord de Mallorca

En aplicació del Reglament (CE) 1151/2012 del Parlament Europeu i del Consell, de 21 de novembre de 2012, sobre règims de qualitat dels productes agrícoles i alimentaris, i el Reial Decret 1335/2011, de 3 d’octubre, pel qual es regula el procediment per a la tramitació de les sol·licituds d’inscripció de les denominacions d’origen protegides i de les indicacions geogràfiques protegides al registre comunitari i l’oposició a elles, s’ha tramitat aquesta Denominació d’Origen Protegida “Pebre Bord de Mallorca/Pimentón de Mallorca”.

Va esser aprovada i inscrita en el Registre de Denominacions d’Origen Protegida i d’Indicacions Geogràfiques Protegides, mitjançant el Reglament d’Execució (UE) 2020/1393, de la Comissió de 29 de setembre de 2020.

Documents:

Modificació 2021:

INSTRUCCIÓ TÈCNICA PER A LA INTERPRETACIÓ DELS PARÀMETRES ANALÍTICS DE LA DOP PEBRE BORD DE MALLORCA


L’experiència dels controls analítics de la DOP Pebre Bord de Mallorca ha posat de manifest la gran influència del mètode analític utilitzat en la determinació dels paràmetres d’humitat i color CIElab.

És per aquest motiu que és necessari fer una correspondència entre els mètodes analítics emprats en la definició de les característiques de la DOP Pebre Bord de Mallorca  i d’altres més habituals dels laboratoris d’anàlisi. D’aquesta manera, tant els operadors com els responsables del control oficial disposaran d’una eina efectiva per assegurar el compliment del plec de condicions.

INSTRUCCIÓ TÈCNICA PARÀMETRES FÍSICO-QUÍMICS DOP PEBRE BORD.pdfINSTRUCCIÓ TÈCNICA PARÀMETRES FÍSICO-QUÍMICS DOP PEBRE BORD.pdf