Torna

Servei de Qualitat Agroalimentària

Herbes Eivissenques

D'acord amb el Reglament (CE) nº 110/2008 del Parlament Europeu i del Consell, de 15 de enero de 2008, relatiu a la definició, designació, presentació, etiquetatge i protecció de la indicació geogràfica de begudes espirituoses, i l'article 9 del Reial Decret 1335/2011, de 3 d'octubre, pel qual es regula el procedimient per a la tramitació de les sol·licituds d'inscripció de les denominacions d'origen protegides i de les indicacions geogràfiques protegides en el registre comunitari i l'oposició a elles, es fa públic l'expedient tècnic d'Herbes Eivissenques.

Es poden consultar els certificats vigents que acrediten el compliment de l'expedient tècnic d'Herbes Eivissenques, d'acord amb l'article 12 del Reglament d'execució (UE) 2021/1236 DE LA COMISSIÓ, de 12 de maig de 2021, pel qual s'estableixen disposicions d'aplicació del Reglament (UE) 2019/787 del Parlament Europeu i del Consell amb allò que es refereix a les sol·licituds de registre d'indicacions geogràfiques de begudes espirituoses, el procediment d'oposició, les modificacions del plec de condicions, l'anul·lació del registre, l'ús dels símbols i el control.


CA'N RICH DE BUSCASTELL SL

CERT_feb_2022_HIERBAS_IBIZA_can_rich.pdfCertificat.pdf

DESTILERIAS IBIZA SL 

CERT_feb_2022_HIERBAS_IBIZA_FLUXA.pdfCertificat.pdf

FERNANDO FERRER CARDONA

CERT_feb_2022_HIERBAS_IBIZA_FERRER_ANISETA.pdfCertificat.pdf

AROMATICAS DE IBIZA SL

CERT_feb_2022_HIERBAS_IBIZA_MARI_MAYANS.pdfCertificat.pdf