Torna

Servei de Qualitat Agroalimentària

Ametlla de Mallorca

D'acord amb l'article 5 del Reglament CE 510/2006 del Consell de 20 de març de 2006 sobre la protecció de les indicaciones geogràfiques i de les denominacions d'origen dels productes agrícoles i alimentaris, i l'article 9 del Reial Decret 1335/2011, de 3 d'octubre, pel qual es regula el procediment per a la tramitació de les sol·licituds d'inscripció de les denominacions d'origen protegides i de les indicacions geogràfiques protegides en el registre comunitari i l'oposició a elles, es fa públic el Plec de condicions de l'expedient de sol·licitud de la Indicació Geogràfica Protegida "Ametlla de Mallorca" i el Document únic de l'expedient de sol·licitud de la Indicació Geogràfica Protegida "Ametlla de Mallorca".