Torna

Observatori del treball

Formentera

Estadístiques mensuals de Formentera

La informació inclou dades sobre: població empadronada, centres de treball per sectors econòmics, afiliats d'alta a la Seguretat Social per règims d'activitat, contractes laborals per sector econòmic, grup de nacionalitat i tipus de contracte i sexe; i demandants de treball per situació (actius i aturats), sector econòmic, grup de nacionalitat, sexe i tram d'edat, nivell d'estudis, duració de la situació, etc.

Fulla de Càlcul Descarregar [Cat] Descarregar Estadístiques mensuals. Any 2023
Fulla de Càlcul Descarregar [Cat] Descarregar Estadístiques mensuals. Any 2022
Fulla de Càlcul Descarregar [Cat] Descarregar Estadístiques mensuals. Any 2021
Fulla de Càlcul Descarregar [Cat] Descarregar Estadístiques mensuals. Any 2020
Fulla de Càlcul Descarregar [Cat] Descarregar Estadístiques mensuals. Any 2019
Fulla de Càlcul Descarregar [Cat] Descarregar Estadístiques mensuals. Any 2018
Fulla de Càlcul Descarregar [Cat] Descarregar Estadístiques mensuals. Any 2017
Fulla de Càlcul Descarregar [Cat] Descarregar Estadístiques mensuals. Any 2016
Fulla de Càlcul Descarregar [Cat] Descarregar Estadístiques mensuals. Any 2015
Fulla de Càlcul Descarregar [Cat] Descarregar Estadístiques mensuals. Any 2014
Fulla de Càlcul Descarregar [Cat] Descarregar Estadístiques mensuals. Any 2013
Fulla de Càlcul Descarregar [Cat] Descarregar Estadístiques mensuals. Any 2012
Fulla de Càlcul Descarregar [Cat] Descarregar Estadístiques mensuals. Any 2011
Fulla de Càlcul Descarregar [Cat] Descarregar Estadístiques mensuals. Any 2010
Fulla de Càlcul Descarregar [Cat] Descarregar Estadístiques mensuals. Any 2009
Fulla de Càlcul Descarregar [Cat] Descarregar Estadístiques mensuals. Any 2008
Fulla de Càlcul Descarregar [Cat] Descarregar Estadístiques mensuals. Any 2007
Fulla de Càlcul Descarregar [Cat] Descarregar Estadístiques mensuals. Any 2006
Fulla de Càlcul Descarregar [Cat] Descarregar Estadístiques mensuals. Any 2005

Nota: A partir del 2013 les dades d'afiliació a la seguretat social es donen per municipi del centre de treball del treballador, mentre que fins aleshores es feia l'agregació per municipis i illes a partir del codi postal del centre de treball.

Estadístiques mensuals d'afiliació a la Seguretat Social

Els següents arxius permeten descarregar una sèrie històrica de les dades mensuals d'afiliació a la Seguretat Social.

Fulla de Càlcul Descarregar [Cat] Descarregar Treballadors, dades a fi de mes (des de 2005 fins a desembre de 2022)