Estadístiques mensuals Illes Balears

Fitxa mensual de les Illes Balears

La informació inclou dades sobre: població empadronada, centres de treball per sectors econòmics, afiliats d'alta a la Seguretat Social per règims d'activitat, contractes laborals per sector econòmic, grup de nacionalitat i tipus de contracte i sexe; i demandants de treball per situació (actius i aturats), sector econòmic, grup de nacionalitat, sexe i tram d'edat, nivell d'estudis, duració de la situació, etc.

Fulla de Càlcul Descarregar [Cat] Descarregar Estadístiques mensuals. Any 2024
Fulla de Càlcul Descarregar [Cat] Descarregar Estadístiques mensuals. Any 2023
Fulla de Càlcul Descarregar [Cat] Descarregar Estadístiques mensuals. Any 2022
Fulla de Càlcul Descarregar [Cat] Descarregar Estadístiques mensuals. Any 2021
Fulla de Càlcul Descarregar [Cat] Descarregar Estadístiques mensuals. Any 2020
Fulla de Càlcul Descarregar [Cat] Descarregar Estadístiques mensuals. Any 2019
Fulla de Càlcul Descarregar [Cat] Descarregar Estadístiques mensuals. Any 2018
Fulla de Càlcul Descarregar [Cat] Descarregar Estadístiques mensuals. Any 2017
Fulla de Càlcul Descarregar [Cat] Descarregar Estadístiques mensuals. Any 2016
Fulla de Càlcul Descarregar [Cat] Descarregar Estadístiques mensuals. Any 2015
Fulla de Càlcul Descarregar [Cat] Descarregar Estadístiques mensuals. Any 2014
Fulla de Càlcul Descarregar [Cat] Descarregar Estadístiques mensuals. Any 2013
Fulla de Càlcul Descarregar [Cat] Descarregar Estadístiques mensuals. Any 2012
Fulla de Càlcul Descarregar [Cat] Descarregar Estadístiques mensuals. Any 2011
Fulla de Càlcul Descarregar [Cat] Descarregar Estadístiques mensuals. Any 2010
Fulla de Càlcul Descarregar [Cat] Descarregar Estadístiques mensuals. Any 2009
Fulla de Càlcul Descarregar [Cat] Descarregar Estadístiques mensuals. Any 2008
Fulla de Càlcul Descarregar [Cat] Descarregar Estadístiques mensuals. Any 2007
Fulla de Càlcul Descarregar [Cat] Descarregar Estadístiques mensuals. Any 2006
Fulla de Càlcul Descarregar [Cat] Descarregar Estadístiques mensuals. Any 2005

 

Estadístiques mensuals d'afiliació i contractació

Els següents arxius permeten descarregar una sèrie històrica de les dades mensuals d'afiliació a la Seguretat Social i contractes registrats a les Illes.

Afiliació a la Seguretat Social

Fulla de Càlcul Descarregar  

[Cat] Descarregar

Treballadors, dades a fi de mes (des de 2005 fins a març de 2024)

Fulla de Càlcul Descarregar

[Cat] Descarregar

Empreses, dades a fi de mes (des de 2005 fins a març de 2024)

Fulla de Càlcul Descarregar [Cat] Descarregar Treballadors per seccions d'activitat econòmica (AE), dades mitjanes de cada mes (des de 2009 fins a març 2024)

Contractes registrats a les Illes Balears

Fulla de Càlcul Descarregar [Cat] Descarregar Informe-contractes-balears (des de 2003 fins a març de 2024)