Torna

Servei de Llengües Estrangeres i Projectes Internacionals

DADES DE CONTACTE

Servei de Llengües Estrangeres i Projectes Internacionals
Direcció General de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa
Conselleria d'Educació, Universitat i Recerca
C/ del Ter, 16, Ed. Alexandre Rosselló Pastors, 2a planta (Polígon de Son Fuster)
07009 Palma

spl@dgpice.caib.es


desc_mercè i marta.png


Persona de contacte de cada programa

desc_text36.png

 • Auxiliars de conversa

desc_lluc.png

 • Erasmus+ sectors Educació Escolar i Educació per a Adults
 • Reconeixement de crèdits de formació del programa Erasmus+
 • eTwinning
 • Suport a les convocatòries d’immersió lingüística del MEFP
 • Dinamització de la Secció d’alemany (Conveni de col·laboració, convocatòria d’ajuts per a participar en els cursos de formació a Alemanya, formacions metodològiques per al professorat d’alemany, exàmens de certificació A2 i B1 d’alemany)
 • “Sprechen wir Deutsch! – On va parler français, intercanvis entre centres educatius de titularitat pública i centres educatius de territoris de parla alemanya o francesa”.

desc_francina.png

 • Batxibac
 • Europarlament
 • Cooperació Educativa Francesa (DELF)
 • Conveni British Council
 • Formació en noves metodologies
 • Suport tècnic al programa auxiliars de conversa

desc_oscar.png

 • Erasmus+ sectors FP i Educació Superior
 • Projectes de consorci Erasmus+ FP "EuroFP Balears"
 • Europass