Torna

Servei de Llengües Estrangeres i Projectes Internacionals

.

Introducció al programa d'Auxiliars de Conversa

.

El programa d'auxiliars de conversa es va iniciar a l'any 1936 en col·laboració amb el Regne Unit i en reciprocitat amb el programa d'auxiliars espanyols a eixe país. 

Aquest programa cerca millorar la qualitat de l'ensenyament de llengües estrangeres en Espanya, integrant auxiliars de conversa que promoguin el coneixement de la cultura i la llengua del seu país. 

Se preten també facilitat que els auxiliars estrangers perfeccionin el coneixement de la nostra llengua i cultura, contribuent així al seu desenvolupament profesional i a la difusió de les nostres llengües. 

Actualment es realitzen intercanvis anuals d'auxiliars amb Alemanya, Austràlia, Àustria, Bèlgica, Bulgària, Canadà, Xina, Estats Units, Federació de Rússia, Filipines, Finlàndia, França, Hongria, Índia, Irlanda, Itàlia, Luxemburg, Malta, Marroc, Noruega, Nova Zelanda, Països baixos, països d'Oceania (Fiyi, Salomó, Tonga i Vanuatu), Portugal, Regne Unit, Singapur, Suècia, Suïssa i Tunísia.  

Els participants del programa ajuden a millorar les destreses orals en la llengua meta de l'alumnat en centres del sistema educatiu espanyol sota la supervisió d'un professional titular. 

Un dels objectius prioritaris de la Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca és potenciar l’ensenyament i l’aprenentatge de les llengües estrangeres en el sistema educatiu de les Illes Balears, amb la finalitat de millorar la competència comunicativa en llengua estrangera dels estudiants.

La participació d’auxiliars de conversa nadius a les aules es considera molt necessària com a punt de referència per al desenvolupament d’una llengua viva. A més de constituir una pràctica internacionalment reconeguda per millorar la competència comunicativa en llengua estrangera dels alumnes, els auxiliars de conversa contribueixen a un apropament més natural als aspectes geogràfics, socials, culturals, econòmics i d’actualitat dels països de referència, que suposen un increment de la motivació per aprendre llengües estrangeres i alhora aporten elements de contrast per comprendre millor la nostra pròpia cultura.

És per això que la Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca participa en el Programa d’Auxiliars de Conversa, dins el marc de col·laboració amb el Ministeri d’Educació i Formació Professional. Gràcies a aquest Programa, la gran majoria de centres educatius de les Illes Balears han acollit al llarg dels anys auxiliars de conversa nadius amb resultats molt positius i beneficiosos tant per als alumnes com per als docents.

La participació d’auxiliars de conversa nadius a les aules es considera molt necessària com a punt de referència per al desenvolupament d’una llengua viva. A més de constituir una pràctica internacionalment reconeguda per millorar la competència comunicativa en llengua estrangera dels alumnes, els auxiliars de conversa contribueixen a un apropament més natural als aspectes geogràfics, socials, culturals, econòmics i d’actualitat dels països de referència, que suposen un increment de la motivació per aprendre llengües estrangeres i alhora aporten elements de contrast per comprendre millor la nostra pròpia cultura.