Torna

IQPIB

PRESENTACIÓ

El Decret 55/2011 designa a l’Institut de les Qualificacions Professionals de les Illes Balears (IQPIB) com a òrgan encarregat de la gestió i la coordinació del procediment de reconeixement de les competències professionals adquirides per l’experiència laboral o vies no formals de formació.

A més, la normativa esmentada també estableix l’IQPIB com a l’òrgan encarregat d’habilitar als assessors i avaluadors i mantenir-ne el registre, així com de planificar i gestionar la formació inicial i contínua dels assessors i avaluadors.

ORGANIGRAMA

Nom i càrrec dels integrants de l’IQPIB:

Directora:

Glòria Escudero

Assessors:

Xisco Bibiloni

Patricia Bustos

Rosaura Castellà

Míriam Cuello

Damià Estelrich

Antonia Gil

Xisco González

Sara Maimó

Xisca Maroto

Ana Massanet

Maria Pons

Cristina Ruiz

Informàtics

Jaume Barceló

Joan Nadal

Jaume Pericàs

Jaume Ramon

Auxiliar administratiu:

Francisca Obrador