COMPARTIM DADES ENTRE ADMINISTRACIONS

Activitats formatives específiques

El professorat i persones formadores de Formació Professional que compleixen els requisits per ser persona assessora o avaluadora estan exempts de realitzar el curs específic de formació, el qual tendrà caràcter merament voluntari i es consideren d’ofici habilitades, però si volen actuar com a persona assessora o avaluadora en els procediments d’acreditació han d’haver realitzat les jornades formatives de l’actualització del procediment d’acreditació.
Aquests docents queden habilitats de la totalitat de la família professional en la que puguin justificar la seva experiència com a docent de formació professional.

Curs Gener 2024

Descripció

Aquest curs va dirigit a les persones del món laboral no docent. La seva finalitat és oferir els coneixements i les eines necessàries per tal de poder assessorar i avaluar en els procediments d'acreditació.

Les persones que superin el curs quedaran habilitades per exercir com a personal assessor i avaluador d'aquests procediments.

El requisit per participar és justificar almenys quatre anys d'experiència laboral relacionada amb les famílies professionals convocàdes.

El curs té una durada de 40 hores de formació telemàtica mitjançant la plataforma educativa Classroom. Inclou 3 sessions virtuals amb la plataforma de videoconferència webex.

Calendari del curs

Inscripció 11/12/2023 al 22/12/2023 Tràmit
Llista provisional d'admesos 16/01/2024

desc_pdf_verd.png Llista provisional de persones admeses

desc_pdf_verd.png Llista d’espera de famílies no prioritàries

desc_pdf_verd.png Llista de persones excloses

Termini de reclamacions 17/01/2024 al 22/01/2024 Formulari reclamacions
Llista definitiva d'admesos 14/03/2024

desc_pdf_verd.png Llista definitiva admesos

desc_pdf_verd.png Llista definitiva exclosos

Durada del curs 31/01/2024 al 29/02/2024

Normativa

desc_boib_verd.PNG BOIB núm. 157

desc_pdf_verd.png Resolució ampliació places

Documents

desc_pdf_verd.png  Declaració responsable treballadors autònoms