Torna

Portal d'Intervenció

Tornar al llistat de notícies

21/05/2020

RESOLUCIÓ DE 20/05/2020 DE L'INTERVENTOR GENERAL, D'ASSIGNACIÓ D'INTERVENTORA DELEGADA EN EL SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS