Torna

Portal d'Intervenció

Tornar al llistat de notícies

05/09/2018

Instrucció 3/2018, de 5 de setembre de 2018, de l'interventor general, referent a sol·licituds dels permisos del sistema corporatiu de gestió economicofinancer de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears