Torna

Portal d'Intervenció

Tornar al llistat de notícies

23/04/2019

Instrucció 3/2019,de 23 d'abril, de l'interventor general de la comunitat autònoma de les Illes Balears sobre el règim de control intern de la gestió dels crèdits pressupostaris que s'assignen anualment a l'Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció com a entitat de dret públic depenent del Parlament de les Illes Balears

Per a més informació podeu descarregar el següent document