Torna

Portal d'Intervenció

Tornar al llistat de notícies

12/06/2019

Instrucció 1/2019, de l'interventor general i el director genral del Tresor, Política Financera i Patrimoni per la qual es modifica la Instrucció 2/2017 relativa a l'obligació de classificar les rendes per elaborar el model 190 "retencions i ingressos a compte de l'impost sobre la renda de les persones físiques. Rendiments del treball i d'activitats econòmiques, premis i determinats guanys patrimonials i imputacions de renda. Resum anual".

Per a més informació podeu descarregar el següent document