Torna

Portal d'Intervenció

Tornar al llistat de notícies

26/03/2021

Instrucció 01/2021 de l'interventor general sobre el procediment per la recollida i comptabilització de les despeses meritades en el compte 413 Creditors per operacions meritades del Pla General de Comptabilitat Pública de la CAIB

Per a més informació podeu descarregar el següent document