Torna

Portal d'Intervenció

Tornar al llistat de notícies

02/06/2015

Control Financer 2/2015 de revisió de l'import de les obligacions meritades pendents d'imputar al pressupost de 2014 de les Intervencions Delegades CAIB