Torna

Portal d'Intervenció

Tornar al llistat de notícies

04/06/2014

Control Financer 1/2014 de revisió de l'import de les obligacions meritades pendents d'imputar al pressupost de 2013 de les intervencions delegades CAIB.

Per a més informació podeu descarregar el següent document