Torna

Portal d'Intervenció

Tornar al llistat de notícies

28/09/2020

Control Financer AF02/2018 de revisió de l'import de les obligacions meritades pendents d'imputar al Pressupost de 2017 de la CAIB