Torna

Portal d'Intervenció

Tornar al llistat de notícies

28/02/2018

Control Financer 4/2017, de revisió de fraccionaments de despesa en la tramitació de contractes menors en el període comprés entre l'1 de gener i el 31 de desembre de l'any 2016