Torna

Portal d'Intervenció

Tornar al llistat de notícies

04/11/1992

Circular conjunta 1/1992, de 4 de novembre de 1992, del director general de personal i interventor general de la CAIB, sobre deutors per retribucions i bestretes del personal de la CAIB

Per a més informació podeu descarregar el següent document