Torna

Portal d'Intervenció

Tornar al llistat de notícies

01/10/2020

Circular 1/2020, d'1 d'octubre, de l'interventor general i del director general de Pressuposts, mitjançant la qual es modifica la Circular 1/2018, de 15 de juny, de l'interventor general i del director general de Pressuposts i Finançament, en relació amb la pressupostació de les transferències i subvencions als ens del sector públic instrumental i altres ens del sector públic i de les subvencions previstes nominativament en els pressuposts de la comunitat autònoma

Per a més informació podeu descarregar el següent document